Letní sraz 2010 – Čáslav

VIII. sraz  PORSCHE.108.CZ

sobota 24. 7. 2010 – Čáslav

KDY: Pátek, sobota a neděle 23.+24.+25. července 2010
KDE: Čáslav, poté Ledeč nad Sázavou a jízda posázavím (Lipnice, Okrouhlice, Světlá nad Sázavou, Stvořidla)
KDO: Přes 40 vozidel Porsche v průběhu celé akce

REPORT Z AKCE:

Na víkend, určený pro náš sraz bylo po několika týdnech úmorného parna slibována výrazná změna počasí s deštěm a zimou. V pátek večer před hlavním dnem programu jsme se přesto večer sešli na již tradičním posezení v Čáslavi. Před půlnocí začalo opravdu vydatně pršet a tak jsme jen doufali, že se přes noc vyprší, což se částečně vydařilo, neboť ráno již jen chvilkami mrholilo. Postupně celé dopoledne najížděly vozy Porsche do vyhrazené plochy na Čáslavském náměstí a probíhala registrace účastníků srazu a předání podkladů k celé akci. Bohužel se opět objevil déšť, ale ani tato nepřízeň počasí neodradila ty nejvěrnější fanoušky značky a tohoto klubu od účasti na této akci.


Před polednem byl (za pomoci Městské Policie v Čáslavi na všech křižovatkách) uspořádán hromadný odjezd v koloně.

Dojeli jsme do Ledče nad Sázavou na náměstí, odkud se účastníci postupně rozjížděli na cca 44-kilometrovou okružní jízdu přes Lipnici, Okrouhlici, Světlou nad Sázavou a Vilémovice zpět do Ledče nad Sázavou. Krátce po dojezdu do Ledče nad Sázavou déšť konečně ustal, pak již jsme se dočkali jen několika málo drobných přeháněk.

Při trase účastníci plnili zábavně-soutěžní úkoly – na Lipnici v areálu tamního amfiteátru probíhala Haškova Lipnice (a festival dechové hudby, na který díky počasí moc lidí nepřišlo) a v tomto areálu probíhala naše soutěž v pohmatovém rozpoznávání typů Porsche. V Okrouhlici to byla soutěž „Namaluj své Porsche“ (kresby ke shlédnutí po kliknutí zde)a ve Vilémovicích soutěž v Airsoft střelbě do terče.

Po uzavření stanovišť jsme se opět setkali v Ledči nad Sázavou a v koloně přejeli do kempu Stvořidla.

Po příjezdu do kempu byl čas na debatu všech účastníků a mezitím organizátoři vyhodnocovali všechny kategorie soutěží. Zapojili jsme zvukovou aparaturu a bylo zde připraveno posezení u ohně.

Byly zde vystaveny ke hlasování i kresby účastníků srazu, do hlasování se chtěli zapojit i někteří sousedící návštěvníci kempu :-).

Po vyhlášení výsledků soutěží proběhlo moderované předání diplomů vítězným místům. Po předání pamětních plaket srazu a srazových samolepek se velká část účastníků rozjela do svých domovů. Zbývající účastníci pojedli něco opečených buřtů s chlebem a poseděli jsme až do tmy, kdy odjeli další účastníci. Zbytek přebývajících poseděl u ohně až do druhé hodiny ranní.

V kempu přenocovalo 10 vozidel Porsche, osádky nocovaly buď v penzionu, chatce či dali přednost Porsche-noclehu .

Ráno nás uvítalo blankytně modrou oblohou (foto z balkónu penzionu) a slunce svítilo nádherně do celého údolí podél Sázavy.

Posnídali jsme (připraveny byly bonusové Croissanty pro nejvytrvalejší) a sbalili se z chatek a pokojů. Odjely další dvě posádky.

Kolem 10h následovala zdravotní vycházka podél řeky Sázavy, odkud je i následující foto.

Po návratu zpět jsme se rozloučili a i zbývajících 8 vozů odjelo z kempu.

Zajímavosti, info a perličky srazu (BB):

  • v sobotu dopoledne telefonoval zájemce z Prahy, že se právě dozvěděl na internetu o našem srazu a jestli může se svou 911 997 přijet, přijel (!)
  • poslední účastník srazu dorazil večer kolem 20.30 s červenou 944
  • Tombrno remízoval (kdo zažil chápe, ostatním nelze sdělit všechny okolnosti)
  • v sobotu po půlnoci proběhla kontrolní prohlídka motorů našich 944, poté nácvik polních manipulačních manévrů
  • v průběhu srazu jsem zahlédl minimálně 3 cizí vozy s RZ, končící na 924,944

TABULKA ÚČASTNÍKŮ SRAZU:

Fotografie nejhezčích vozů srazu v každé kategorii:
(všichni na prvních třech místech v každé kategorii mají nárok na diplom, pokud jej někdo nedostal a má zájem, může si jej vyžádat na porsche@108.cz)

Nejhezčí 924 – 1.+2. místa (shodný počet hlasů):

Nejhezčí 944:

Nejhezčí 911:

Nejhezčí Porsche srazu a zároveň nejhezčí Porsche mimo typy 924,944 a 911: