Porsche akce / srazy klubu

V počátcích tohoto klubu byla jen internetová pozvánka na jedno setkání příznivců transaxle Porschí v roce 2003. Setkání se pro zájem opakovala a postupem času vykrystalizovala ve tři pořádané Porsche akce ročně … jarní setkání s výletem, letní sraz v Čáslavi a podzimní sraz s měřenými sprinty na pronajatých letištích, i když i od těch bylo nakonec upuštěno ….